pro_1

उत्पादनहरू

एयर कम्प्रेसन रिकभरी प्रणाली, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरीको लागि खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत यन्त्र1 एयर कम्प्रेसन रिकभरी प्रणाली, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरीको लागि खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत यन्त्र2 एयर कम्प्रेसन रिकभरी प्रणाली, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरीको लागि खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत यन्त्र3 एयर कम्प्रेसन रिकभरी प्रणाली, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरीको लागि खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत यन्त्र4 एयर कम्प्रेसन रिकभरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरी को लागी खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत यन्त्र5

एयर कम्प्रेसन रिकभरी प्रणाली, रक्त परिसंचरण र छिटो रिकभरीको लागि खुट्टा र खुट्टा एयर मसाज बुट, मांसपेशी दुखाइ राहत उपकरण

D2 Knee Massager (GJ-D1) तताउने र दुखाइ कम गर्न कम्पन सहित D2 Knee Massager (GJ-D1) तताउने र दुखाइ कम गर्न कम्पन सहित

D2 Knee Massager (GJ-D1) तताउने र दुखाइ कम गर्न कम्पनको साथ

MINI Joint Massager (MGJ-A1), Airbags1 को साथ स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप MINI Joint Massager (MGJ-A1), Airbags2 को साथ स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप MINI Joint Massager (MGJ-A1), Airbags3 को साथ स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप MINI Joint Massager (MGJ-A1), स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप विथ एयरब्याग ४ MINI Joint Massager (MGJ-A1), स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप विथ एयरब्याग ५ MINI Joint Massager (MGJ-A1), स्टाइलिश डिजाइन गरीएको पूर्ण र्‍याप विथ एयरब्याग ६ MINI Joint Massager (MGJ-A1), Airbags7 को साथ स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप

MINI Joint Massager (MGJ-A1), स्टाइलिश डिजाइन गरिएको फुल र्याप विथ एयरब्याग

घाँटी १ को लागि N6 मसाजर ट्रिगर पोइन्ट नेक२ को लागि N6 मसाजर ट्रिगर पोइन्ट नेक३ को लागि N6 मसाजर ट्रिगर पोइन्ट घाँटी 4 को लागि N6 मसाजर ट्रिगर पोइन्ट नेक ५ को लागि N6 मसाजर ट्रिगर पोइन्ट

घाँटीको लागि N6 मालिश ट्रिगर पोइन्ट

D1 Knee Massager (GJ-D1) तताउने र कम्पन १ संग D1 Knee Massager (GJ-D1) ताप र कम्पन २ संग

D1 Knee Massager (GJ-D1) ताप र कम्पन संग